Galerija uprava

Primjeri snimaka iz zraka naselja i objekata u općini koji se mogu koristiti u svrhu utvđivanja komunalne naknade (katnost, klasifikacija objekta...), prostorno planiranje, turističku promidžbu, tehničku i povijesnu dokumentaciju. Osim toga mogu naše fotografije snimljene robot kamerom jedinstven su marketinški materijal za tisak brošura, plakata ili letaka. Kliknite na bilo koju od fotografija za otvaranje uvećane verzije.

Naselja Naselja Naselja Naselja
Naselja Naselja Naselja Naselja
Naselja Naselja Naselja Naselja
Naselja Naselja Naselja Naselja
Naselja Naselja Naselja Naselja

 

Za više informacija o našoj letećoj kameri pogledajte AEROfoto.